לוחמים ללא גבולות

משמעות ענקית לטיול הגדול!

עגלו לנו לטובה להתנדבות