אוהד רונן

רכז משלחת דרא"פ

Ohad Ronen

Coordinator of the South Africa delegation