תמר שמאע

רכזת הדרכה משלחת דרא"פ

Tamar shamah

South Africa delegation training coordinator