תום שאלתיאל

רכז הדרכה משלחת מקסיקו

Tom Shaltiel

Mexico delegation training coordinator