שחר שפירו

רכז משלחת גוואטמלה

Shahar Schapiro

Coordinator of the Guatemala delegation