שחר מרקוביץ

קשרי חוץ

Shahar Marcovich

Foreign Relations