הגב' איילה פרוקצ'יה

חברת הועדה המייעצת

Chief Justice (retired) Ms. Ayala Proccia

Member of the Advisory Committee