רועי רחמים

רכז אפריקה , אמל"ט ומזרח רחוק

Roey Rahamim

Head of programs abroad