רועי הורן

רכז משלחת אור עקיבא

Roy Horn

Coordinator of the Or Akiva delegation