רועי אלמוג

רכז הדרכה משלחת הודו

Roi Amzalag

India delegation training coordinator