יניר פרומקין

רכז משלחת הודו

Ianir frumkin

Coordinator of the India delegation