מר גדי מזור

חבר הועדה המייעצת

Professor Asa Kosher

Member of the Advisory Committee