עמית אוזן

רכז הדרכה משלחת אתיופיה

Amit Uzan

Ethiopian delegation training coordinator