עילי שוורצר

רכז משלחת קוסטה ריקה

Ilai Shwartzer

Coordinator of the Costa Rican delegation