סער בן מנשה

רכז הדרכה משלחת ארגנטינה

Saar Ben Menashe

Argentina delegation training coordinator