נגה כהן

רכזת הדרכה משלחת דרא"פ

Noga Cohen Sadikler

South African delegation training coordinator