דניאל שלמה

רכז הדרכה משלחת אתיופיה

Daniel Shlomo

Ethiopia delegation training coordinator