אלעד וולפוביץ

רכז משלחת ארגנטינה

Elad volfovich

Coordinator of the Argentina delegation