יובל סוסובר

רכזת הדרכה משלחת נפאל

Yuval Sossover

Nepal delegation training coordinator