מר צביקה מיכאלי

חבר הועדה המייעצת

Mr. Tzvika Michaeli

member of the advisory committee