מר פטר שורמן

חבר הועדה המייעצת

Mr. Peter Schurman

Member of the Advisory Committee