לינור לוי

רכזת הדרכה משלחת מקסיקו

Linor Levi

Mexico delegation training coordinator