לילך וייס

רכזת משלחת אתיופיה

Lilach Wisse

Coordinator of the Ethiopian delegation