יעל מלאק

רכזת משלחת מקסיקו

Yael Melak

Coordinator of the Mexico delegation