יובל פרץ

רכזת משלחת נפאל

Yuval Bar-El

Coordinator of the Nepal delegation