יובל לי

רכז הדרכה משלחת נפאל

Yuval Lee

Nepal delegation training coordinator