יובל כהן

רכזת משלחת דרא"פ

Yuval Cohen

Coordinator of the South African delegation