טל מזרחי

רכז משלחת קולומביה

Tal Mizrahi

Columbia delegation coordinator