גלי הלוי

רכזת הדרכה משלחת אקוודור

Gali Halevi

Ecuador delegation training coordinator