גיא עובד

רכז משלחת אשקלון

Guy Oved

Coordinator of the Ashkelon delegation