גור דוד

חבר הועדה המייעצת

Gur Arie David

Member of the Advisory Committee