גור דוד

נציג ההנהגה הצעירה בועדה המייעצת

Gur Arie David

Member of the Advisory Committee