בן מרקוביץ

רכז מרחב אמל"ט

Ben Markovitch

Coordinator of the Latin American region