אור שני

רכז משלחות אתיופיה

Or Shani

Coordinator of delegations to Ethiopia