אור אודנץ

רכזת הדרכה משלחת קולומביה

Or Odentz

Training coordinator for a delegation to Colombia