אופיר חלאוי

רכז הדרכה משלחת ארגנטינה

Ofir Halawi

Argentina delegation training coordinator