בחידון התנ"ך העולמי 2015

6 במאי 2015
לוחמים ללא גבולות